Keşfedin

Programlama Eğitimleri

7-8 yaş grubunda Scratch, 9-12 ve 13-16 yaş grubunda Microsoft Small Basic platformunda verilen programlama eğitimleri, çocuklarımızın erken yaşta yazılım geliştirme çalışmalarının temel aşamalarını anlamalarını ve tüm programlama dillerinin ortak kavramları olan if (koşul), loop (döngü), variable (değişken), data (veri) gibi bileşenleri öğrenmelerini amaçlamaktadır. Temel eğitimlerimizi alan bir çocuğun ileride Visual Basic.Net, C#, C++ veya Java gibi profesyonel dilleri öğrenmesi çok daha kolay olacaktır.

 

Web Tasarımı Eğitimleri

Çocuklarımıza hazır yazılımları kullandırarak yaratıcılık gerektirmeden web sayfaları yaptırmak yerine, Bilişim Garaj Akademisi, 7-8 yaşa özel hazırlanmış bir editörü ve diğer yaş gruplarında Not Defteri programını kullandırarak çocuklarımızın bir web sayfasını oluşturan HTML ve DHTML gibi bileşenleri tek tek kodlamalarını sağlamaktadır. Böylece, çocuklar dizüstü veya tablet bilgisayarları ile bağlandıkları web sitelerinin nasıl meydana geldiğini kolaylıkla anlamakta ve kendi web sayfalarında kullanacakları metin, resim, animasyon, video, tablo ve renk gibi içerik ve özellikleri karşılıklı etkileşimini açık bir şekilde görebilmektedir. 

 

3D Tasarım Eğitimleri

Uzamsal zekâlarının ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine katkı yapacak 3D tasarım eğitimlerinde çocuklarımız Google Sketchup yazılımını kullanarak basit bir merdivenden, masa, sandalye, dolaba ve bir arabadan bahçeli bir eve kadar üç boyutlu nesneler üzerinde yükseklik, genişlik, derinlik, malzeme ve renk gibi farklı işlemler gerçekleştirmektedir.

 

Robot Tasarım ve Üretim Eğitimleri

Tüm hayatımızı sarmalayan bilişim teknolojilerinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için bunların yazılımsal özelliklerinin yanında donanımsal yapılarının da iyi anlaşılması gerekir. Küçük yaşta komşularının hediye ettiği oyuncak elektronik devre setinin elektroniğin basit bir şey olduğu özgüveni kazanmasında ona yardımcı olduğunu ifade eden Apple’ın kurucusu Steve Jobs, ileriki yıllarda ortaya koyduğu inovasyonlarda bu özgüvenin kendisine çok yardımcı olduğunu söylemiştir.

Bu bakış açısıyla, çocuklarımızın erken yaşlarda bilişimin donanımsal özelliklerini de öğrenerek, yazılımların üzerinde çalıştığı devreleri, devreleri oluşturan bileşenleri, elektrik sinyallerinin “giriş-işlem-çıkış” serüvenlerini daha iyi anlamalarını ve günlük hayatlarında kullandıkları elektronik cihazların öyle çok da mucizevi şeyler olmadığı özgüvenini kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitimlerde gerçek devre elemanları 6 voltluk pillerle çalıştırılmaktadır.

 

Bilişimle Girişimcilik

Bilişimle Girişimcilik” olarak da adlandırdığımız Paket 2’de, çocuklarımızın sahip oldukları teknik becerilerin bir değer yaratma aracı olduğunu somut olarak anlamaları ve günlük hayatlarında karşılaştıkları olaylara ve süreçlere daha analitik bakarak, bunlara yönelik bilişimle çözüm üretme arayışı içinde olmaları amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın ilk yıl kazandıkları temel programlama, web tasarımı, 3D tasarım ve robot tasarım becerilerinden sonra, ikinci yılın tamamını kapsayan “Bilişimle Girişimcilik” eğitimleri, çocuklarımızın ilk yıl kazandıkları becerileri daha ileri seviyeye taşımalarını sağlamaktadır.

Bilişimle Girişimcilik” eğitim paketinde çocuklarımız teknik becerilerini ilerletmenin yanında, Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu:

* Problemleri gözlemlemek ve yenilik aramak,

* İnisiyatif kullanmak,

* Maliyet hesabı ve planlamanın önemini anlamak,

* Arz-talep dengesini anlamak,

* Görev tanımlamak ve dağıtmak gibi yaklaşık 40 adet tutum, beceri ve bilgiyi kazanır.

2. yıl yürütülen “Bilişimle Girişimcilik” eğitim paketinin en büyük hedefi çocuklarımızın gözlemledikleri bir problem durumu veya düşündükleri bir yenilik için harekete geçmeleri ve inisiyatif almaları gerektiğini bilmelerini sağlamaktır. Sadece ticari değil, daha da önemlisi sosyal problemlere/olaylara yönelik çözüm üreten ve yenilik geliştiren çocuklarımız hayata daha fazla değer katmanın mutluluğunu yaşayacaklar!